Nadrozmerná a ťažká preprava

Špecializujeme sa na služby vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej a kombinovanej prepravy nadrozmerných a ťažkých nákladov

Povolenia pre
cestnú prepravu

Zabezpečujeme povolenia k nadrozmerným a ťažkým prepravám po trasách na Slovensku ako aj v celej Európe

Sprievodné
vozidlá

Zabezpečujeme sprievodné vozidlá k nadrozmerným a ťažkým prepravám v rámci Slovenska aj celej Európy

Manipulácia
s nákladom

V prípade potreby vieme zabezpečiť nakládku, vykládku a prekládku prepravovaného tovaru

Scroll to Top