TAŽKÁ PREPRAVA

PREPRAVA ŤAŽKÝCH NÁKLADOV S NEOBMEDZENOU HMOTNOSŤNOU

CESTNÁ, LODNÁ, ŽELEZNIČNÁ, LETECKÁ ALEBO KOMBINOVANÁ DOPRAVA

REALIZUJEME PROJEKTY V RÁMCI CELEJ EURÓPY AKO AJ ZVYŠKU SVETA

NADROZMERNÁ PREPRAVA

PREPRAVA NADROZMERNÝCH NÁKLADOV NEOBMEDZENÝCH ROZMEROV

CESTNÁ, LODNÁ, ŽELEZNIČNÁ, LETECKÁ ALEBO KOMBINOVANÁ DOPRAVA

REALIZUJEME PROJEKTY V RÁMCI CELEJ EURÓPY AKO AJ ZVYŠKU SVETA

MANIPULÁCIE

 ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY ZA POMOCI MOBILNÝCH ŽERIAVOV A HYDRAULICKÝCH ZARIADENÍ

V PRÍPADE KOMBINOVANEJ DOPRAVY ZABEZPEČÍME PREKLÁDKU ZA POMOCI PRíSTAVNÝCH ŽERIAVOV

REALIZUJEME PROJEKTY V RÁMCI CELEJ EURÓPY AKO AJ ZVYŠKU SVETA

POVOLENIA A DOPROVODY

VYBAVENIE PRÍSLUŠNÝCH POVOLENÍ K NADROZMERNEJ PREPRAVE

NAPLÁNOVANIE A PREVERENIE NAJVHODNEJŠEJ PREPRAVNEJ TRASY

 ZABEZPEČENIE DOPROVODNÝCH VOZIDIEL A TECHNIKY K NEVYHNUTNÝM ÚPRAVAM NA PREPRAVNEJ TRASE

REALIZÁCIA V RÁMCI EURÓPY